Alternative flash content

You need to upgrade your Flash Player

Get Adobe Flash player

NiceLabel

Nice Label to oprogramowanie dla firm, pozwalające na łatwe tworzenie etykiet i etykiet z kodami kreskowymi. Dostępne w kilku użytecznych modułach: Designer, Automation oraz Control
Moduł Designer - umożliwia projektowanie i drukowanie etykiet dla małych, średnich i dużych firm. W zależności od rodzaju wersji Express, Standard, Pro dostępne są różne funkcjonalności, takie jak:
- Graficzny projektant tekstu, kodów kreskowych, linii, pól, kształtów i obrazów
- Baza danych w arkuszu kalkulacyjnym Excel
- Połączone pola i wyrażenia zmiennych łączonych
- Komunikacja z bazami danych OLE/ODBC
- Uniwersalny moduł drukujący użytkownika (NicePrint)
- Modyfikowalny operatorski moduł drukowania (EasyForms)
- Tekst sformatowany i zakrzywiony, autodopasowanie, style, wypełnienia, grupowanie, względne pozycjonowanie
- Pełna serializacja, niestandardowe cyfry kontrolne, zmienne globalne, maski danych wyjściowych, tworzenie skryptów
- Wiele połączeń z bazami danych i kwerendy SQL
- Konstruktor aplikacji – szybkie tworzenie niestandardowych aplikacji do projektowania etykiet

Moduł Automation Easy / Pro / Enterprise umożliwia wyeliminowanie błędów ludzkich za pomocą automatyzacji druku poprzez następujące funkcje:
- Łatwa automatyzacja dzięki filtrom wyzwalaczy plików i tekstu (CSV itd.)
- Wyzwalacze protokołów TCP/IP i RS232 do podłączania wag, skanerów i sterowników programowalnych PLC
- Wyodrębnianie danych z nieuporządkowanych dokumentów i strumieni druku
- Wysoka wydajność przetwarzania, zoptymalizowana dla serwerów wielordzeniowych
- Obsługa dokumentów Custom XML, SAP XML i Oracle XML
- Połączenie z różnymi bazami danych z użyciem języka SQL
- Centralne repozytorium dokumentów i rejestrowania zdarzeń w celu zapewnienia kontroli i identyfikację
- Integracja z aplikacjami Oracle potwierdzona certyfikatami
- Dwukierunkowa integracja z aplikacjami sieciowymi
- Obsługa odpornych na błędy klastrów trybu failover i klastrów równoważenia obciążenia
- Zabezpieczenia, przepływy pracy zatwierdzania i przechowywanie wersji zgodne z wymaganiami FDA
- Maksymalna liczba drukarek na serwer

Moduł Control Center Pro / Enterprise pozwala na kontrolę dotyczącą gwarancji spójności etykiet z marką dzięki:
- Centralne repozytorium dokumentów w celu zapewnienia spójności
- Bezpieczny, kontrolowany i oparty na rolach dostęp do szablonów etykiet
- Rejestrowanie wszystkich zdarzeń związanych z drukowaniem w celu zapewnienia identyfikowalności
- Graficzny program do projektowania szablonów etykiet w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa i krótkiego czasu reakcji na potrzeby klientów
- Centralny system wielostanowiskowego licencjonowania programu do projektowania
- Administracja i zarządzanie z dowolnego miejsca przy użyciu przeglądarki internetowej
- Zgodnie z wymaganiami FDA zabezpieczenia obejmujące podpisy elektroniczne oraz szyfrowane i chronione hasłem szablony
- Zarządzanie jakością w drodze wieloetapowych przepływów pracy zatwierdzania szablonów z przechowywaniem wersji
- Komputerowo generowane sygnatury czasowe rekordów dziennika inspekcji dla wszystkich modyfikacji rekordów elektronicznych
- Graficzne oznaczanie różnic pomiędzy różnymi wersjami etykiet
- Automatyczna synchronizacja zasobów różnych lokalizacji produkcyjnych
- Promocja etykiet pomiędzy poziomami tworzenia, testowania i produkcji
- Zdalne uruchamianie wirtualnego środowiska Label and Forms Designer na komputerach PC i MAC bez instalacji
- Łatwe wdrażanie opartego na przeglądarce internetowej systemu drukowania etykiet, bez konieczności lokalnej instalacji oprogramowania
- Rozszerzenie standardowej obsługi tworzenia etykiet poza przedsiębiorstwo poprzez udostępnienie jej dostawcom i innym partnerom firmy
- Standaryzacja procesów etykietowania w całym przedsiębiorstwie poprzez zintegrowanie oprogramowania do tworzenia etykiet z innymi systemami

Cechy i funkcję są aktywne w zależności od wybranej wersji modułu.